Projekte

Klik hieronder vir meer inligting en lees ook verder…

Koninkryksfokus se Internet-Evangelisasieprojek

Kyk ook by…

Projekte ter ondersteuning van sendelinge en hulle werk.

Persoonlik is ons betrokke by die Ondersteuning van ‘n aantal sendelinge en Projekte (ook finansiëel waar moontlik) ..

Kyk byVerskeie ander Sendelinge (Doen gerus persoonlik navraag)

Vir meer inligting oor ons Ondersteuning van Sendelinge…

http://www.koninkryksfokus.com/new-page/ondersteuning-van-sendelinge/

OM ONS PROJEKTE FINANSIëEL TE ONDERSTEUN:

‘n Donasie om ons bedieningsuitgawes te dek asook vir ons Internet-Evangelisasie en ander uitreikprojekte  kan as volg inbetaal word in enige van die volgende bankrekenings:

 • In die ABSA bankrekening: Vissers_vir_Christus,
  • ABSA Centurion (Takkode 630-445)
  • Tjekrekening no 230-156-042
 • In die ENB tjekrekening: ForHisKingdom,
  • ENB Centurion (Takkode 250655)
  • Tjekrekening no 626-7682-3307
 • In Ons Internasionale PayPal-Rekening: (Klik op Donate/Pay)

Gee jou mening / Leave a reply