Boeddhisme

WAT IS BOEDDHISME?

Hiermee ’n bydrae van ’n werker in ’n Boeddhisme land na my versoek om meer oor sy ervarings daar te deel. Dalk wil jy wat lees, saam gesels en jou eie menings hieronder byvoeg.

Boeddhisme is ‘n baie sinkretistiese geloof wat ook ander Oosterse gelowe intrek soos Hindoeïsme, Confucianisme, Taoïsme, Animisme, Maternity, voorvaderaanbidding.

’n Mens sal ook oor hierdie gelowe moet praat om ’n beter verstaan van die sogenaamde Boeddhistiese wêreld te kry. Lande soos Vietnam word as ’n Boeddhistiese land geklassifiseer maar in werklikheid is Boeddhisme een van die kleiner godsdienste in die deel van die wêreld. Voorvaderaanbidding is een van die sterkste gelowe in Vietnam.

Die ander probleem is dat daar ook verskillende tipes van Boeddhisme bestaan wat van mekaar kan verskil. Ons sal moet besin of die groep net Boeddhisme gaan bespreek of ook inligting gaan deurgee wat dit nou beïnvloed. Die Vietnamese gemeenskap word ook baie beïnvloed deur Confucianisme soos hulle regstelsel asook hulle onderwys sisteem, asook hulle leierskapmodelle.

Ek sal my bes doen om ’n insiggewende bydrae tot jou Boeddhistiese besprekingsgroep te maak.

Aangeheg ’n aantal boeke oor Boeddhisme wat ek versamel het om uit te vind wat Boeddhiste oor hulleself se. Dit is ’n ingewikkelde tema, want daar is verskillende vorme van Boeddhisme. Die Theravada Boeddhisme wat ’n mens in Sri Lanka, Thailand, Myanmar, Laos en in Cambodia vind, is die suiwerste vorm van Boeddhisme wat die leringe van Boeddha navolg. Die ander vorme is  ’n samevloeiing van verskillende godsdienste wat ’n nuwe godsdiens geskep het.

In Vietnam vind ’n mens vyf verskillende godsdienste wat saam gevloei het om ’n eiesoortige Vietnamese godsdiens te vorm. Boeddhisme is baie sinkretisties van karakter en selfs in Thailand het ek dit gesien waar die gewone Thais nog animistiese praktyke het en selfs nog van die Hindoe gode aanbid. Met die “spirit houses” wat ’n mens by huise, voor geboue, skole en winkelkomplekse aantref is ’n uitvloeiing van ouer godsdienste as Boeddhisme wat daarmee geïntegreer geraak het. Soos wat ek museums besoek en oor die kulture lees en van die plaaslike bevolkings leer, vul meer aspekte oor hulle geloof in. Ek versamel ook voortdurend boeke, artikels en inligting wat ek kan bekom om vir my die Oosterse praktyke te verduidelik want Oosterlinge kan baie dinge doen wat vir ons geen sin uitmaak nie.

Verskeie boeke oor Boeddhisme kan hier afgelaai word:

Uiteraard ‘n baie ingewikkelde Godsdiens.

Lees, Leer en Bid vir Miljoene Boeddhiste wat steeds onbereik is met die Goeie Nuus van Verlossing deur Jesus Christus.

Lees gerus die boekie oor Tibetaanse Boeddhisme :

TIBET: Doolhof tussen twee mure

 

 

Life at the Labrang Monastry, Tibet. Get some insight


Read more…

http://www.ukmce.com/witnessing/sharing-the-gospel-with-buddhists/

Kyk en luister self…

 

Also visit our facebook page:

Want to stay informed of what happening in the Buddhist world…  Visit and ‘like” the FACEBOOK PAGE:  Boeddhisme -Buddhism   at… https://www.facebook.com/AllDelusions/

TERUG NA MENU

Gee jou mening / Leave a reply