Tag Archives: Koninkryksfokus bediening

Koninkryksfokus – Opsomming van ons Bediening – Junie 2017

Koninkryksfokus – Opsomming van ons Bediening – Junie 2017

  1. Die hooffokus van ons bediening by Koninkryksfokus.

Dis steeds ons droom en passie om gemeentes (gelowiges) te help mobiliseer vir sending. Omdat die betekenisse van woorde deesdae meer skerp as in die verlede definieer moet word, word die volgende uiteensetting gegee van wat die begrippe hierna vir ons in die praktyk beteken (meer volledig uiteengesit in die aangehegde lêer)

  • Mobiliseer:
  • Sending:
  • Koninkryk:

Ons twee Mobiliseringskursusse (wat oor ’n naweek of as 40 dae program aangewend kan word) is…

  1. Die ontwikkeling van ’n Handelinge 1:8 Missionale Gemeente
  2. Gawe en Diensprofiel: Jou Dissipelskapsreis tot ’n effektiewe bediening m.b.v jou gawes, passie, talente, persoonlikheid en ervaring.

2. Internet evangelisasie en Sosiale Media.

Waar God werk, kan niemand keer nie! Dis daar waar mens self betrokke moet wees. Omdat daar tans toenemende geleenthede is om by God se plan betrokke te raak via die internet en Sosiale Media, fokus ons tans al meer daarop (Sien in die Blok onderaan vir ’n lys met skakels van al die Programme en materiaal wat op ons Blog sowel as Facebook blaaie beskikbaar is).

Al Koninkryksfokus se Mobiliseringsmateriaal is ook op die Internet beskikbaar vir aanlyn gebruik. Al ons publikasies, boeke en talle hulpmiddels kan aanlyn afgelaai word. (Kyk ook by 2017-Hulpmiddels vir Sending of  http://www.authorstream.com/Presentation/vischris1-3124261-2017-hulpmiddels-vir-sending/ )

’n Toenemend belangrike aspek van blootstelling op die Internet en Tegnologie is die etiese daarvan. Baie slaggate soos die versoeking van pornografie, die misbruik asook die verslawing aan Sosiale Media kom toenemend voor en ek wil my dus meer daarop ingrawe hoe om mense te begelei hoe om dit opbouend en gebalanseerd te gebruik.

3. Ondersteuning van Sendelinge en Sendingprojekte.

Ons bly op ’n beperkte skaal betrokke by die ondersteuning van ’n aantal sendelinge en is deel van die Himalaya netwerk wat veral fokus op die onbereikte Tibetaanse mensegroep.

In alles vir die koms van die Koninkryk van Jesus Christus.

Ds Chris Visser

Koninkryksfokus

L.W. Vir ‘n meer uitgebreide uiteensetting van hierdie aanbieding, laai dit af by…