Tag Archives: Messias

Is Jesus waarlik die Messias?

Hierdie is ‘n samevatting van ‘n reeks preke gelewer deur Dr Casper Kruger. Ek gee graag erkenning aan hierdie leraar en waardering dat hy sy notas daaroor skriftelik beskikbaar gestel het vir publikasie. (Ek het wel enkele klein wysigings op sy manuskrip aangebring om dit skriftelik publiseerbaar  te maak)

Hierdie preke het waardevolle nuwe insigte vir my as hoorder gebied, en ek het geoordeel dat dit ook vir ander van betekenis sal wees. Daarom deel ek dit hiermee ook op hierdie Blog.

DIE BOEK IS GRATIS, MAAR JOU ONDERSTEUNING VIR ONS INTERNET-EVANGELISASIE BEDIENING GAAN BAIE HELP OM STEEDS MEER GEDOEN TE KRY… (Kyk onderaan vir meer inligting)

Om die boek af te laai, klik op… IS JESUS WAARLIK DIE MESSIAS 

Vir navrae hieroor kontak Dr Kruger gerus persoonlik by cek3kr@gmail.com 


WERK GERUS MEE; MAAK ‘N DONASIE VIR ONS INTERNET-EVANGELISASIE PROJEKTE.

‘n Donasie vir ons Internet-Evangelisasie en verskeie ander uitreikprojekte kan as volg inbetaal word in enige van die volgende bankrekeninge:

 • In die ABSA bankrekening: Vissers_vir_Christus,
  • ABSA Centurion (Takkode 630-445)
  • Tjekrekening no 230-156-042
 • In die ENB tjekrekening: ForHisKingdom,
  • ENB Centurion (Takkode 250655)
  • Tjekrekening no 626-7682-3307
 • In Ons Internasionale PayPal-Rekening: (Klik op Donate/Pay)