Besoek (like) ons op Facebook

welcome to Visit us on Facebook

Click on the Logo on the left or…

https://www.facebook.com/vischris1

Welcome to “like” our FB profile to become involved in what we share.

visit our facebook page – kingdom focus news & tools…

  • Ons Mobiliseer gelowiges vir die Koninkryk van God / We Mobilize believers for the Kingdom of Jesus Christ.
  • Hier gee ons verdere inligting en motivering om gelowiges te begelei om hulle getuienistaak meer effektief uit te voer / More information and motivation for our task as missionaries

Om te registreer Klik op (en “like”)  Kingdomfocus News & Tools

Visit our other Facebook Pages

And… Welcome to become part of our Facebook Working group…

To Register click on “join” at… Kingdom Focus Workgroup…