WAT ONS BIED

Die MOBILISERING en BEMAGTIGING van gelowiges vir meer effektiewe GETUIENIS

Koninkryksfokus fasiliteer ‘n proses waarmee ons gemeentes help om hulle lidmate te ontwikkel (te mobiliseer) tot ’n missionale Koninkryksgefokusde gemeente wat deur hulle getuienis ‘n groter verskil in die wêreld sal maak.

Ons bied verskillende eenmalige Opleidingsgeleenthede of staan gemeentes by met ‘n begeleidingsproses terwyl ons help dat elke lidmaat in die gemeente sy unieke persoonlike gawes daarvoor ontdek en maksimaal daarvolgens  betrokke raak. Ons bied hierdie dienste ook op die internet met “Online”-programme aan.

Ons spesialiseer by Koninkryksfokus met: 

  • Konsultasiedienste vir Sendingmobilisering, opleiding en prediking om ’n meer effektiewe en dinamiese uitreikbediening in ‘n gemeente te implementeer.
  • Die ontwikkeling en beskikbaarstelling van materiaal en hulpmiddels (handleidings, boeke en video’s) om kerkleiers te help met ’n effektiewer sendingmobiliseringsproses
  • Hulp om meer fondse vir gemeentes se uitreikaksies te in d.m.v. die verduideliking, implementering en bestuur van ‘n Geloofsofferverbintenis-program.
  • Help ons gemeentes hoe om hulle sendelinge meer effektief te ondersteun en hulle lidmate meer persoonlik daarby te betrek.