WELKOM

Welkom by / Welcome at

Koninkryksfokus – Kindom Focus

Ons Mobiliseer die Kerk vir God se Koninkryk / We Mobilize the Church for God’s Kingdom;

Welcome to visit this Blog, enjoy the information and use any material you see here. Our goal is to serve the church about Missions through information, motivation and resources.

Kuier gerus op die Blog, geniet die inligting en gebruik enige materiaal wat jy hier raaksien. Ons doel is om die kerk op die Sendingterrein te dien deur inligting, motivering en hulpmiddels.

Taal van die Blog / Language of the Blog:

  • Ons materiaal is meesal in AFRIKAANS (my huis- en kerklike taal), maar aangesien Sending binne n Globale Wêreld gebeur, is baie van die bydraes ook in Engels.

Ons Doel met hierdie Blog: ‘n Heerlike geur.

Stefan Joubert skryf op Maandag 3 Junie in Goeie Nuus van Ekerk oor: Wie Ruik so? (Klik daarop en lees gerus die hele teks)

“Navolgers van Christus neem sy lewensgeur aan. Ons ruik soos ons Heer. Soms stoot dit nie-gelowiges af, maar altyd trek dit soekendes, stukkendes en mede-gelowiges aan.”

Ons wil op hierdie Blog ons passie vir die uitdra van die heerlike evangelie (gewoonlik noem ons dit SENDING of ONS GETUIENIS – wat ook al) soos ‘n heerlike geur laat hang vir almal wat dit op die internet, op Facebook of met eposse ontvang. Mag dit vir jou baie lekker ruik! Mag jy saam met ons opgewonde deel daarin.

Jammer, as iets daarvan jou sou afstoot. Dit sal nooit die bedoeling wou wees nie. Weet dit: Christus se liefde brand ook vir jou!

Ter wille van Sy Koninkryk,

Chris Visser (VisChris)

TERUG NA MENU

One response to “WELKOM

  1. Sjoe, dis lekker om die Here te dien!