Welkom! Ons is…

Ons verwelkom jou op hierdie Blog

Koninkryksfokus / Kingdom Focus 

Ons Mobiliseer die Kerk vir God se Koninkryk / We Mobilize the Church for God’s Kingdom.

Dis vir ons ‘n groot vreugde en voorreg om betrokke te wees met die Mobilisering van Gemeentes vir sending en die ondersteuning van sendelinge.

ONS HOOFDOEL EN VISIE

Die mobilisering en bemagtiging van gelowiges om mee te werk aan die koms van God se koninkryk ten einde Hom maksimaal te verheerlik / The mobilisation and empowering of believers to co-operate for the coming of God’s kingdom for His maximum glory.

Die kerk kan die Groot Opdrag van die Here Jesus voltooi as elke gemeente besef wat die rede vir die bestaan van die kerk is en gelowig, biddend, met die leiding en krag van die Heilige Gees, dit gehoorsaam (Hand 1:8).

Ons wil help dat elke gemeente God se hart vir die wêreld deel, en nie slegs met sy eie klein wêreldjie besig bly nie.

ons missie

Inligting, Hulpmiddels en Evangelisasie veral via Sosiale Media om te Evangeliseer, Mobiliseer en hoop te gee / Information, Tools and Evangelisation especially via Social Media to Evangelise, Mobilise and gives Hope and Purpose.

ONS VERHAAL EN AGTERGROND

Na 15 jaar as leraar in ’n gewone gemeentebediening, spesialiseer ons vanaf 1996 saam met World Thrust in die mobilisering van gemeentes vir meer effektiewe sending-betrokkenheid. Ons kon reeds meer as 300 gemeentes help om meer effektief betrokke te raak by die ondersteuning van talle sendelinge en om baie ekstra sendingfondse daarvoor te help insamel.

Vanaf 2011: Vertaling en ontwikkeling van GLOBAL FOCUS se Mobiliseringsmateriaal wat ons in Afrikaans aanbied onder die naam KONINKRYKSFOKUS. Ons fokus op die Begeleiding van gemeentes met hulle proses asook die Verpersoonliking van lidmate se gawes daarin.

Om meer oor ons persoonlike verhaal en agtergrond te wete te kom, is jy welkom om die boek daaroor te lees by …  Lewensgetuienis: Chrisjan word ‘n Visserman

Ons lewensonderhoud.

Die Vissers ontvang wel ‘n pensioen. Omdat ons die gewone kerklike bediening vroeër verlaat het (met dus minder persioengeldende diensjare), is dit nie voldoende vir al ons lewensonderhoud en voortgaande bediening nie. Ons vertrou die Here wat ons geroep het verder daarvoor. Hy het ons nog nooit teleur gestel nie.

Ons bly dankbaar bewus daarvan dat dit die gehoorsame ondersteuning van ‘n aantal vriende en gemeentes is wat ons met hulle gebede en finansies tot hiertoe gehelp het. Bid saam met ons vir wysheid hoe om ons ondersteuning wat die afgelope tyd heelwat verminder het met ons groeiende behoeftelys te versoen.

Ons is opgewonde dankbaar om in hierdie tydvak op pad na 2020…2025 te leef, omdat ons glo dat Jesus se Visie van van Mat 24:14 juis in ons tyd haalbaar kan word.

“En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom”  (Mat 24:14)

“Die rede waarom die kerk bestaan: Om God te verheerlik deur sy liefde aan ‘n wêreld in nood te wys!” 

“The reason why the church exists: To glorify God by showing His love to a world in need!”

TERUG NA MENU